Kiểm tra nguy cơ

/img/application/rc/rc-logo.png
Đo lường nguy cơ
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (TIỂU ĐƯỜNG) TYP 2

Khoảng 50% bệnh nhân tại Việt Nam chưa chẩn đoán đái tháo đường (tiểu đường) kịp thời.
Tuy nhiên bạn không cần thiết phải như vậy!

Hoàn thành bài kiểm tra sau giúp bạn sớm phát hiện nguy cơ đái tháo đường, từ đó điều trị và tiếp tục sống khỏe mạnh, lạc quan với căn bệnh này.

Đo lường nguy cơ
Bài kiểm tra chỉ dài khoảng 5 phút
Đo lường nguy cơ
Chọn câu trả lời đúng với bạn nhất
Đo lường nguy cơ
Đọc kỹ phần nhận xét ở cuối bài kiểm tra